Artikeln publicerades 22 juni 2022

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2022-06-15 §§ 129-154 (§§ 134-135 OJ), anslagstid 2022-06-22 till 2022-07-15

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2022-06-15 §§ 129-154 (§§ 134-135 OJ), anslagstid 2022-06-22 till 2022-07-15

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2022-06-15 §§ 129-154 (§§ 134-135 OJ), anslagstid 2022-06-22 till 2022-07-15