Artikeln publicerades 15 juni 2022

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2022-06-14 paragraf 110 och 113 OJ, anslagstid 2022-06-15 till 2022-07-08

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2022-06-14 paragraf 110 och 113 OJ, anslagstid 2022-06-15 till 2022-07-08

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2022-06-14 paragraf 110 och 113 OJ, anslagstid 2022-06-15 till 2022-07-08