Artikeln publicerades 15 juni 2022

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2022-06-15 §§ 134-135 (omedelbart justerade), anslagstid 2022-06-16 till 2022-07-09

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2022-06-15 §§ 134-135 (omedelbart justerade), anslagstid 2022-06-16 till 2022-07-09

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2022-06-15 §§ 134-135 (omedelbart justerade), anslagstid 2022-06-16 till 2022-07-09