Artikeln publicerades 14 juni 2022

Anslag/bevis: personalutskottet 2022-06-13 §§ 19-30, anslagstid 2022-06-14 -- 2022-07-07

Anslag/bevis: personalutskottet 2022-06-13 §§ 19-30, anslagstid 2022-06-14 -- 2022-07-07

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen