Artikeln publicerades 9 juni 2022

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2022-06-08

(extramöte) paragraf 104-105, anslagstid 2022-06-09 till 2022-07-01

Socialnämndens arbetsutskott 2022-06-08 (extramöte) paragraf 104-105

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2022-06-08 (extramöte) paragraf 104-105, anslagstid 2022-06-09 till 2022-07-01

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby