Artikeln publicerades 24 november 2021

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2021-11-23 paragraf 238-239 omedelbart justerat, anslagstid 2021-11-24 till 2021-12-17

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2021-11-23 paragraf 238-239 omedelbart justerat, anslagstid 2021-11-24 till 2021-12-17

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, stadshuset, Ronneby

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2021-11-23 paragraf 238-239 omedelbart justerat, anslagstid 2021-11-24 till 2021-12-17