Artikeln publicerades 23 november 2021

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2021-11-17 §§ 273-300 (§ 277 omedelbart justerad), anslagstid 2021-11-23 till 2021-12-16

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2021-11-17 §§ 273-300 (§ 277 omedelbart justerad), anslagstid 2021-11-23 till 2021-12-16

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2021-11-17 §§ 273-300 (§ 277 omedelbart justerad), anslagstid 2021-11-23 till 2021-12-16