Artikeln publicerades 22 november 2021

Anslag/bevis: Utbildningsnämnden 2021-11-16 paragraf 154, anslagstid 2021-11-22 till 2021-12-14 extra UN

Anslag/bevis: Utbildningsnämnden 2021-11-16 paragraf 154, anslagstid 2021-11-22 till 2021-12-14 extra UN


Anslag/bevis: Utbildningsnämnden 2021-11-16 paragraf 154, anslagstid 2021-11-22 till 2021-12-14 extra UN