Artikeln publicerades 19 november 2021

Anslag/bevis: utbildningsnämnden 2021-11-18 § 155, anslagstid 2021-11-19--2021-12-13, omedelbart justerad.

Anslag/bevis: utbildningsnämnden 2021-11-18 § 155, anslagstid 2021-11-19--2021-12-13, omedelbart justerad.

Anslag/bevis: utbildningsnämnden 2021-11-18 § 155, anslagstid 2021-11-19--2021-12-13, omedelbart justerad.