Artikeln publicerades 18 november 2021

Anslag/bevis: valnämnden 2021-11-11 §§ 10-18, anslagstid 2021-11-18 till 2021-12-10

Anslag/bevis: valnämnden 2021-11-11 §§ 10-18, anslagstid 2021-11-18 till 2021-12-10

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: valnämnden 2021-11-11 §§ 10-18, anslagstid 2021-11-18 till 2021-12-10