Artikeln publicerades 17 november 2021

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2021-11-17 § 277 (omedelbar justering), anslagstid 2021-11-18 till 2021-12-11

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2021-11-17 § 277 (omedelbar justering), anslagstid 2021-11-18 till 2021-12-11

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2021-11-17 § 277 (omedelbar justering), anslagstid 2021-11-18 till 2021-12-11