Artikeln publicerades 16 november 2021

Anslag/bevis: kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-08 §§ 477-501, anslagstid 2021-11-16 till 2021-12-08

Anslag/bevis: kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-08 §§ 477-501, anslagstid 2021-11-16 till 2021-12-08

Förvaringsplats, Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-08 §§ 477-501, anslagstid 2021-11-16 till 2021-12-08