Artikeln publicerades 9 september 2021

Anslag/bevis: valnämnden 2021-09-09 §§ 1-9, anslagstid 2021-09-09 till 2021-10-01

Anslag/bevis: valnämnden 2021-09-09 §§ 1-9, anslagstid 2021-09-09 till 2021-10-01

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: valnämnden 2021-09-09 §§ 1-9, anslagstid 2021-09-09 till 2021-10-01