Artikeln publicerades 2 september 2021

Anslag/bevis: vård- och omsorgsnämnden 2021-08-25 paragraf 114-126, anslagstid 2021-09-02 till 2021-09-26

Anslag/bevis: vård- och omsorgsnämnden 2021-08-25 paragraf 114-126, anslagstid 2021-09-02 till 2021-09-26

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: vård- och omsorgsnämnden 2021-08-25 paragraf 114-126, anslagstid 2021-09-02 till 2021-09-26