Artikeln publicerades 2 september 2021

Anslag/bevis: utbildningsnämnden 2021-08-30 paragraf 116-117, anslagstid 2021-09-02 till 2021-09-25

Anslag/bevis: utbildningsnämnden 2021-08-30 paragraf 116-117, anslagstid 2021-09-02 till 2021-09-25

Brödtext

Anslag/bevis: utbildningsnämnden 2021-08-30 paragraf 116-117, anslagstid 2021-09-02 till 2021-09-25