Artikeln publicerades 1 september 2021

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2021-08-25 §§ 198-220, anslagstid 2021-09-01--2021-09-24

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2021-08-25 §§ 198-220, anslagstid 2021-09-01--2021-09-24

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2021-08-25 §§ 198-220, anslagstid 2021-09-01--2021-09-24