Artikeln publicerades 27 augusti 2021

Anslag/bevis: överförmyndarnämnden 2021-08-23 §§ 77-84, anslagstid 2021-08-27 till 2021-09-18

Anslag/bevis: överförmyndarnämnden 2021-08-23 §§ 77-84, anslagstid 2021-08-27 till 2021-09-18

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: överförmyndarnämnden 2021-08-23 §§ 77-84, anslagstid 2021-08-27 till 2021-09-18