Artikeln publicerades 27 augusti 2021

Anslag/bevis: kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-16 §§ 310-345, anslgstid 2021-08-27 -- 2021-09-19

Anslag/bevis: kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-16 §§ 310-345, anslgstid 2021-08-27 -- 2021-09-19

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen