Artikeln publicerades 26 augusti 2021

Anslag/bevis: socialnämnden 2021-08-24 §§ 96-107, anslagstid 2021-08-26 -- 2021-09-28

Anslag/bevis: socialnämnden 2021-08-24 §§ 96-107, anslagstid 2021-08-26 -- 2021-09-28

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen