Artikeln publicerades 9 juni 2021

Anslag/bevis: Utbildningsnämnden 2021-06-03, § 84, extra budgetmöte, anslagstid 2021-06-10--2021-07-02

Anslag/bevis: Utbildningsnämnden 2021-06-03, § 84, extra budgetmöte, anslagstid 2021-06-10--2021-07-02

Anslag/bevis: Utbildningsnämnden 2021-06-03, § 84, extra budgetmöte, anslagstid 2021-06-10--2021-07-02