Artikeln publicerades 8 juni 2021

Anslag/bevis: vård- och omsorgsnämnden 2021-05-31 paragraf 91-95, anslagstid 2021-06-08 till 2021-07-01

Anslag/bevis: vård- och omsorgsnämnden 2021-05-31 paragraf 91-95, anslagstid 2021-06-08 till 2021-07-01

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunkansliet

Anslag/bevis: vård- och omsorgsnämnden 2021-05-31 paragraf 91-95, anslagstid 2021-06-08 till 2021-07-01