Artikeln publicerades 3 juni 2021

Anslag/bevis: vård- och omsorgsnämnden 2021-05-26 paragraf 69-90, anslagstid 2021-06-03 till 2021-06-26

Anslag/bevis: vård- och omsorgsnämnden 2021-05-26 paragraf 69-90, anslagstid 2021-06-03 till 2021-06-26

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: vård- och omsorgsnämnden 2021-05-26 paragraf 69-90, anslagstid 2021-06-03 till 2021-06-28