Artikeln publicerades 2 juni 2021

Anslag/bevis: socialnämnden 2021-05-25 paragraf 66-81, anslagstid 2021-06-02 till 2021-06-25

Anslag/bevis: socialnämnden 2021-05-25 paragraf 66-81, anslagstid 2021-06-02 till 2021-06-25

Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: socialnämnden 2021-05-25 paragraf 66-81, anslagstid 2021-06-02 till 2021-06-25