Artikeln publicerades 2 juni 2021

Anslag/bevis: Kommunfullmäktige 2021-05-27 §§ 119-157, anslagstid 2021-06-02 -- 2021-06-25

Anslag/bevis: Kommunfullmäktige 2021-05-27 §§ 119-157, anslagstid 2021-06-02 -- 2021-06-25

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

kf