Artikeln publicerades 28 maj 2021

Anslag/bevis: Utbildningsnämnden 2021-05-20 paragraf 65-83, anslagstid 2021-05-28 till 2021-06-22

Anslag/bevis: Utbildningsnämnden 2021-05-20 paragraf 65-83, anslagstid 2021-05-28 till 2021-06-22

Anslag/bevis: Utbildningsnämnden 2021-05-20 paragraf 65-83, anslagstid 2021-05-28 till 2021-06-22