Artikeln publicerades 26 maj 2021

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2021-05-19 §§ 132-163 (§ 135 OJ), anslagstid 2021-05-26 -- 2021-06-18

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2021-05-19 §§ 132-163 (§ 135 OJ), anslagstid 2021-05-26 -- 2021-06-18

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2021-05-19 §§ 132-163 (§ 135 OJ), anslagstid 2021-05-26 -- 2021-06-18