Artikeln publicerades 25 maj 2021

Anslag/bevis: socialnämnden 2021-05-25 OJ paragraf 66-68, anslagstid 2021-05-25 till 2021-06-18

Anslag/bevis: socialnämnden 2021-05-25 OJ paragraf 66-68, anslagstid 2021-05-25 till 2021-06-18

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: socialnämnden 2021-05-25 OJ paragraf 66-68, anslagstid 2021-05-25 till 2021-06-18