Artikeln publicerades 30 april 2021

Anslag/bevis: teknik-fritid- och kulturnämnden 2021-04-20 §§ 81-97, anslagstid 2021-04-30 -- 2021-05-23

Anslag/bevis: teknik-fritid- och kulturnämnden 2021-04-20 §§ 81-97, anslagstid 2021-04-30 -- 2021-05-23

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen