Artikeln publicerades 29 april 2021

Anslag/bevis: vård- och omsorgsnämnden 2021-04-21 paragraf 55-68, anslagstid 2021-04-29 till 2021-05-24

Anslag/bevis: vård- och omsorgsnämnden 2021-04-21 paragraf 55-68, anslagstid 2021-04-29 till 2021-05-24

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: vård- och omsorgsnämnden 2021-04-21 paragraf 55-68, anslagstid 2021-04-29 till 2021-05-24