Artikeln publicerades 29 april 2021

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2021-04-20 paragraf 55-82, anslagstid 2021-04-29 till 2021-05-22

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2021-04-20 paragraf 55-82, anslagstid 2021-04-29 till 2021-05-22

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2021-04-20 paragraf 55-82, anslagstid 2021-04-29 till 2021-05-22