Artikeln publicerades 28 april 2021

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2021-04-21 §§ 108-131 (§§ 130-131 OJ), anslagstid 2021-04-28--2021-05-21

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2021-04-21 §§ 108-131 (§§ 130-131 OJ), anslagstid 2021-04-28--2021-05-21

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2021-04-21 §§ 108-131 (§§ 130-131 OJ), anslagstid 2021-04-28--2021-05-21