Artikeln publicerades 23 april 2021

Anslag/bevis: utbildningsnämnden 2021-04-22 paragraferna 50-51, anslagstid 2021-04-23 till 2021-05-18. Omedelbart justerad.

Anslag/bevis: utbildningsnämnden 2021-04-22 paragraferna 50-51, anslagstid 2021-04-23 till 2021-05-18. Omedelbart justerad.

Anslag/bevis: utbildningsnämnden 2021-04-22 paragraferna 50-51, anslagstid 2021-04-23 till 2021-05-18. Omedelbart justerad.