Artikeln publicerades 7 april 2021

Anslag/bevis: socialnämnden 2021-03-30 paragraf 35-51, anslagstid 2021-04-07 till 2021-04-30

Anslag/bevis: socialnämnden 2021-03-30 paragraf 35-51, anslagstid 2021-04-07 till 2021-04-30

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: socialnämnden 2021-03-30 paragraf 35-51, anslagstid 2021-04-07 till 2021-04-30