Artikeln publicerades 1 april 2021

Anslag/bevis: vård- och omsorgsnämnden 2021-03-24 paragraf 34-54, anslagstid 2021-04-01 till 2021-04-26

Anslag/bevis: vård- och omsorgsnämnden 2021-03-24 paragraf 34-54, anslagstid 2021-04-01 till 2021-04-26

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: vård- och omsorgsnämnden 2021-03-24 paragraf 34-54, anslagstid 2021-04-01 till 2021-04-26