Artikeln publicerades 31 mars 2021

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2021-03-23 paragraf 35-54, anslagstid 2021-03-31 till 2021-04-23

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2021-03-23 paragraf 35-54, anslagstid 2021-03-31 till 2021-04-23

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2021-03-23 paragraf 35-54, anslagstid 2021-03-31 till 2021-04-23