Artikeln publicerades 31 mars 2021

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2021-03-24 §§ 80- 107 (§§ 85-86 OJ), anslagstid 2021-03-31 till 2021-04-23

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2021-03-24 §§ 80- 107 (§§ 85-86 OJ), anslagstid 2021-03-31 till 2021-04-23

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2021-03-24 §§ 80- 107 (§§ 85-86 OJ), anslagstid 2021-03-31 till 2021-04-23