Artikeln publicerades 29 mars 2021

Anslag/bevis: utbildningsnämnden 2021-03-18 paragraferna 32--49, anslagstid 2021-03-29 till 2021-04-20

Anslag/bevis: utbildningsnämnden 2021-03-18 paragraferna 32--49, anslagstid 2021-03-29 till 2021-04-20

Text

Anslag/bevis: utbildningsnämnden 2021-03-18 paragraferna 32--49, anslagstid 2021-03-29 till 2021-04-20