Artikeln publicerades 24 mars 2021

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2021-03-23 paragraf 35 och 49 OJ, anslagstid 2021-03-24 till 2021-04-16

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2021-03-23 paragraf 35 och 49 OJ, anslagstid 2021-03-24 till 2021-04-16

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2021-03-23 paragraf 35 och 49 OJ, anslagstid 2021-03-24 till 2021-04-16