Artikeln publicerades 23 mars 2021

Anslag/bevis: teknik-fritid- och kulturnämnden 2021-03-23 § 60, anslgstid 2021-03-23 -- 2021-04-15

Anslag/bevis: teknik-fritid- och kulturnämnden 2021-03-23 § 60, anslgstid 2021-03-23 -- 2021-04-15

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

TFK