Artikeln publicerades 23 februari 2021

Anslag/bevis: teknik- fritid- och kulturnämnden 2021-02-23 §§ 30, 44-45 omedelbart justerade, anslagstid 2021-02-23--2021-03-17

Anslag/bevis: teknik- fritid- och kulturnämnden 2021-02-23 §§ 30, 44-45 omedelbart justerade, anslagstid 2021-02-23--2021-03-17

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Anslagsbevis

Anslagsbevis