Artikeln publicerades 23 februari 2021

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2021-02-16 paragraf 12-34, anslagstid 2021-02-23 till 2021-03-19

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2021-02-16 paragraf 12-34, anslagstid 2021-02-23 till 2021-03-19

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2021-02-16 paragraf 12-34, anslagstid 2021-02-23 till 2021-03-19