Artikeln publicerades 23 februari 2021

Anslag/bevis: socialnämnden 2021-02-23 paragraf 13 och 34 OJ, anslagstid 2021-02-23 till 2021-03-19

Anslag/bevis: socialnämnden 2021-02-23 paragraf 13 och 34 OJ, anslagstid 2021-02-23 till 2021-03-19

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: socialnämnden 2021-02-23 paragraf 13 och 34 OJ, anslagstid 2021-02-23 till 2021-03-19