Artikeln publicerades 23 februari 2021

Anslag/bevis: kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-08 §§ 35-51, anslagstid 2021-02-23 -- 2021-03-17

Anslag/bevis: kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-08 §§ 35-51, anslagstid 2021-02-23 -- 2021-03-17

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen