Artikeln publicerades 21 februari 2021

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2021-02-02 §§ 33-65, anslagstid 2021-02-16 -- 2021-03-11

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2021-02-02 §§ 33-65, anslagstid 2021-02-16 -- 2021-03-11

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen