Artikeln publicerades 29 januari 2021

Anslag/bevis: krisledningsnämnden 2021-01-29 §§ 11-14, anslagstid 2021-01-29 -- 2021-02-21

Anslag/bevis: krisledningsnämnden 2021-01-29 §§ 11-14, anslagstid 2021-01-29 -- 2021-02-21

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

KLN