Artikeln publicerades 26 januari 2021

Anslag/bevis: kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-18 §§ 1-34, anslagstid 2021-01-26 -- 2021-02-18

Anslag/bevis: kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-18 §§ 1-34, anslagstid 2021-01-26 -- 2021-02-18

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen