Artikeln publicerades 5 januari 2021

Anslag/bevis: krisledningsnämnden 2021-01-04 §§ 1-6, anslagstid 2021-01-05 till 2021-01-26

Anslag/bevis: krisledningsnämnden 2021-01-04 §§ 1-6, anslagstid 2021-01-05 till 2021-01-26

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: krisledningsnämnden 2021-04-01 §§ 1-6, anslagstid 2021-01-05 till 2021-01-26