Artikeln publicerades 17 november 2020

Anslag/bevis: teknik- fritid- och kulturnämnden 2020-11-17 §§ 187, 200 omedelbart justerad, anslagstid 2020-11-17--2020-12-08

Anslag/bevis: teknik- fritid- och kulturnämnden 2020-11-17 §§ 187, 200 omedelbart justerad, anslagstid 2020-11-17--2020-12-08

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Anslagsbevis

Anslagsbevis