Artikeln publicerades 17 november 2020

Anslag/bevis: överförmyndarnämnden 2020-11-10 §§ 133-143, anslagstid 2020-11-17 till 2020-12-09

Anslag/bevis: överförmyndarnämnden 2020-11-10 §§ 133-143, anslagstid 2020-11-17 till 2020-12-09

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: överförmyndarnämnden 2020-11-10 §§ 133-143, anslagstid 2020-11-17 till 2020-12-09