Artikeln publicerades 5 november 2020

Anslag/bevis: kommunfullmäktige 2020-10-29 §§ 235-272, anslagstid 2020-11-05 -- 2020-11-28

Anslag/bevis: kommunfullmäktige 2020-10-29 §§ 235-272, anslagstid 2020-11-05 -- 2020-11-28

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

KF 2020-10-29